ESPECIAL ELECCIONS MUNICIPALS 2015

Resultats per meses


Ribes


Escrutat
100,0%
Secció Mesa Col·legi

PSC

CIU-VIA

UM9-CUP

PP

ICV-MES

ERC

Fem Poble

En blanc Nuls
Total 581 1703 1522 445 283 522 360 93 35
% 10,5% 30,9% 27,6% 8,1% 5,1% 9,5% 6,5% 1,7% -
1 A La Riera 28 129 77 28 21 29 21 5 2
1 B La Riera 33 100 70 39 14 32 23 6 4
2 A La Riera 16 106 67 18 10 25 18 5 5
2 B La Riera 25 91 74 25 10 36 12 2 2
3 A El Pi 29 110 136 18 13 33 18 10 4
3 B El Pi 41 138 147 32 15 41 32 8 2
8 A El Pi 28 59 63 25 11 24 15 9 3
8 B El Pi 26 95 100 29 23 34 25 4 2
9 A Can Puig 45 145 132 22 35 42 33 6 2
9 B Can Puig 41 170 114 26 24 37 22 7 3
12 A El Pi 29 47 45 18 16 23 13 5 1
12 B V. Altos 33 33 32 26 16 20 21 1 1
14 U Vallpineda 50 73 47 53 21 47 25 8 0
16 A El Pi 40 91 85 25 11 21 16 7 0
16 B El Pi 58 85 105 22 25 26 23 3 1
17 A Can Puig 23 102 110 17 8 28 15 6 0
17 B Can Puig 36 129 118 22 10 24 28 1 3
Secció Mesa Col·legi

PSC

CIU-VIA

UM9-CUP

PP

ICV-MES

ERC

Fem Poble

En blanc Nuls
Total 581 1703 1522 445 283 522 360 93 35
% 10,5% 30,9% 27,6% 8,1% 5,1% 9,5% 6,5% 1,7% -
1 A La Riera 8,3% 38,2% 22,8% 8,3% 6,2% 8,6% 6,2% 1,5% -
1 B La Riera 10,4% 31,5% 22,1% 12,3% 4,4% 10,1% 7,3% 1,9% -
2 A La Riera 6,0% 40,0% 25,3% 6,8% 3,8% 9,4% 6,8% 1,9% -
2 B La Riera 9,1% 33,1% 26,9% 9,1% 3,6% 13,1% 4,4% 0,7% -
3 A El Pi 7,9% 30,0% 37,1% 4,9% 3,5% 9,0% 4,9% 2,7% -
3 B El Pi 9,0% 30,4% 32,4% 7,0% 3,3% 9,0% 7,0% 1,8% -
8 A El Pi 12,0% 25,2% 26,9% 10,7% 4,7% 10,3% 6,4% 3,8% -
8 B El Pi 7,7% 28,3% 29,8% 8,6% 6,8% 10,1% 7,4% 1,2% -
9 A Can Puig 9,8% 31,5% 28,7% 4,8% 7,6% 9,1% 7,2% 1,3% -
9 B Can Puig 9,3% 38,5% 25,9% 5,9% 5,4% 8,4% 5,0% 1,6% -
12 A El Pi 14,8% 24,0% 23,0% 9,2% 8,2% 11,7% 6,6% 2,6% -
12 B V. Altos 18,1% 18,1% 17,6% 14,3% 8,8% 11,0% 11,5% 0,5% -
14 U Vallpineda 15,4% 22,5% 14,5% 16,4% 6,5% 14,5% 7,7% 2,5% -
16 A El Pi 13,5% 30,7% 28,7% 8,4% 3,7% 7,1% 5,4% 2,4% -
16 B El Pi 16,7% 24,5% 30,3% 6,3% 7,2% 7,5% 6,6% 0,9% -
17 A Can Puig 7,4% 33,0% 35,6% 5,5% 2,6% 9,1% 4,9% 1,9% -
17 B Can Puig 9,8% 35,1% 32,1% 6,0% 2,7% 6,5% 7,6% 0,3% -

Les Roquetes


Escrutat
100,0%
Secció Mesa Col·legi

PSC

CIU-VIA

UM9-CUP

PP

ICV-MES

ERC

Fem Poble

En blanc Nuls
Total 2480 272 419 512 211 267 974 103 39
% 47,3% 5,2% 8,0% 9,8% 4,0% 5,1% 18,6% 2,0%
4 A CC L'Espai 143 10 22 25 14 21 83 7 0
4 B CC L'Espai 214 11 20 24 9 13 102 2 1
5 A V. Petaca 177 16 24 42 18 25 64 2 4
5 B V. Petaca 243 25 54 50 19 23 74 13 0
6 A CC L'Espai 151 11 23 33 2 9 50 1 4
6 B CC L'Espai 192 8 30 35 8 14 49 5 3
7 A CC L'Espai 157 18 35 30 14 16 43 6 3
7 B CC L'Espai 221 20 26 35 11 15 75 10 2
10 A V. Petaca 110 18 12 16 16 13 46 4 5
10 B V. Petaca 165 11 12 35 9 5 64 6 3
11 A CC L'Espai 131 5 19 14 7 5 49 5 4
11 B CC L'Espai 139 4 15 13 6 6 44 2 2
13 A V. Petaca 104 14 25 26 9 12 40 3 3
13 B V. Petaca 122 21 22 39 12 20 46 11 0
15 A V. Petaca 86 41 30 30 22 17 40 9 0
15 B V. Petaca 115 23 30 43 27 29 48 14 1
15 C Rocamar 10 16 20 22 8 24 57 3 4
Secció Mesa Col·legi

PSC

CIU-VIA

UM9-CUP

PP

ICV-MES

ERC

Fem Poble

En blanc Nuls
Total 2480 272 419 512 211 267 974 103 39
% 47,3% 5,2% 8,0% 9,8% 4,0% 5,1% 18,6% 2,0% -
4 A CC L'Espai 44,0% 3,1% 6,8% 7,7% 4,3% 6,5% 25,5% 2,2% -
4 B CC L'Espai 54,2% 2,8% 5,1% 6,1% 2,3% 3,3% 25,8% 0,5% -
5 A V. Petaca 48,1% 4,3% 6,5% 11,4% 4,9% 6,8% 17,4% 0,5% -
5 B V. Petaca 48,5% 5,0% 10,8% 10,0% 3,8% 4,6% 14,8% 2,6% -
6 A CC L'Espai 53,9% 3,9% 8,2% 11,8% 0,7% 3,2% 17,9% 0,4% -
6 B CC L'Espai 56,3% 2,3% 8,8% 10,3% 2,3% 4,1% 14,4% 1,5% -
7 A CC L'Espai 49,2% 5,6% 11,0% 9,4% 4,4% 5,0% 13,5% 1,9% -
7 B CC L'Espai 53,5% 4,8% 6,3% 8,5% 2,7% 3,6% 18,2% 2,4% -
10 A V. Petaca 46,8% 7,7% 5,1% 6,8% 6,8% 5,5% 19,6% 1,7% -
10 B V. Petaca 53,7% 3,6% 3,9% 11,4% 2,9% 1,6% 20,8% 2,0% -
11 A CC L'Espai 55,7% 2,1% 8,1% 6,0% 3,0% 2,1% 20,9% 2,1% -
11 B CC L'Espai 60,7% 1,7% 6,6% 5,7% 2,6% 2,6% 19,2% 0,9% -
13 A V. Petaca 44,6% 6,0% 10,7% 11,2% 3,9% 5,2% 17,2% 1,3% -
13 B V. Petaca 41,6% 7,2% 7,5% 13,3% 4,1% 6,8% 15,7% 3,8% -
15 A V. Petaca 31,3% 14,9% 10,9% 10,9% 8,0% 6,2% 14,5% 3,3% -
15 B V. Petaca 35,0% 7,0% 9,1% 13,1% 8,2% 8,8% 14,6% 4,3% -
15 C Rocamar 6,3% 10,0% 12,5% 13,8% 5,0% 15,0% 35,6% 1,9% -