? ? X X MUNICIPALS 1915

Eleccions municipals de 1915

Sant Pere de Ribes total

Distribució d'escons
10 10
Resultats
Candidat
Vots
Isidre Jacas Comas
78
Joan Milà Giralt
74
Josep Albareda Vendrell
61
Josep Puig Miret
45
Josep Garriga Bertran
38
Josep Montaner Roig
33
Salvador Pujol Soler
29
Josep Coll Jacas
25
Josep Cuadras Cuadras
16
Blancs
8
Notes
Sistema electoral

Cada dos anys es renovava la meitat del ple de l'Ajuntament, que estava format per 10 regidors. Els 5 regidors eren escollits en dues circumsripcions plurinominals: una de 2 i una de 3. També s'escollien els escons vacants per renúncia o mort dels regidors que no els tocava passar per elecció. Cada elector tenia un vot menys que el nombre de candidats a escollir. Sortien electes els candidats amb més vots a cada districte.

Distribució d'escons
10 10
Regidors electes
Josep Puig i Miret (alcalde, Lliga)
Isidre Jacas i Comas (Lliga)
Joan Milà Giralt (Lliga)
Josep Albereda i Vendrell (Lliga)
Josep Garriga i Bertran (Lliga)