? ? X X MUNICIPALS 1920

Eleccions municipals de 1920

Sant Pere de Ribes total

Distribució d'escons
6 4 10
Resultats
Candidat
Vots
Josep Roig Punyend (Lliga)
90
Josep Artigas Albal (S. Agric.)
85
Jaume Albet Butí (S. Agric.)
83
Pere Miret Cerdà (Lliga)
81
Ignasi Montaner (Lliga)
79
Josep Ricart Rovira (S. Agric.)
78
Pere Bertran Milà (S. Agric.)
53
Notes
Sistema electoral

Cada dos anys es renovava la meitat del ple de l'Ajuntament, que estava format per 10 regidors. Els 5 regidors eren escollits en dues circumsripcions plurinominals: una de 2 i una de 3. També s'escollien els escons vacants per renúncia o mort dels regidors que no els tocava passar per elecció. Cada elector tenia un vot menys que el nombre de candidats a escollir. Sortien electes els candidats amb més vots a cada districte.

Distribució d'escons
6 4 10
Regidors electes
Pere Miret i Cerdà (alcalde, Lliga)
Jaume Albet i Butí (S. Agricultors)
Josep Artigas i Albal (S. Agricultors)
Josep Ricart i Rovira (S. Agricultors)
Josep Roig i Punyend (Lliga)