? ? X X MUNICIPALS 1922

Eleccions municipals de 1922

Sant Pere de Ribes total

Distribució d'escons
6 4 10
Resultats
Candidat
Vots
Josep Jacas Guillaumes (S. Agric.)
127
Pere Bertran Milà (S. Agric.)
123
Pere Tous Comas (S. Agric.)
123
Josep Coll Carbonell (Lliga)
94
Josep Montaner Roig (Lliga)
93
Jaume Milà Giralt (Lliga)
86
Blancs
1
Notes
Sistema electoral

Cada dos anys es renovava la meitat del ple de l'Ajuntament, que estava format per 10 regidors. Els 5 regidors eren escollits en dues circumsripcions plurinominals: una de 2 i una de 3. També s'escollien els escons vacants per renúncia o mort dels regidors que no els tocava passar per elecció. Cada elector tenia un vot menys que el nombre de candidats a escollir. Sortien electes els candidats amb més vots a cada districte.

Distribució d'escons
6 4 10
Regidors electes
Jaume Milà i Giralt (Lliga)
Josep Coll i Carbonell (Lliga)
Josep Jacas i Guillaumes (S. Agricultors)
Pere Bertran i Milà (S. Agricultors)
Pere Tous i Comas (S. Agricultors)