? ? X X MUNICIPALS 1987

Eleccions municipals de 1987

Secció 1

Resultats
Partit
Vots
%
UM9
424
55,4%
CIU
149
19,5%
NH
105
13,7%
PSC
78
10,2%
Blancs
10
1,3%
Nuls
9
 
Total
775
100%
 
Participació
67,8%
 
Guanyador per secció censal
Resultats per secció
Valors percentuals
Partits UM9 CIU NH PSC
Total 47,7 12,4 9,9 29,2
Ribes52,4 20,9 16,0 9,6
Secció 155,4 19,5 13,7 10,2
Secció 246,4 23,8 17,5 11,5
Secció 355,7 19,3 16,5 7,2
Les Roquetes43,8 5,2 4,7 45,7
Secció 440,2 3,9 7,3 47,6
Secció 539,8 5,0 2,9 51,2
Secció 646,1 5,5 3,7 44,7
Secció 748,7 6,4 4,8 39,7