? ? X X MUNICIPALS 1987

Eleccions municipals de 1987

Secció 2

Resultats
Partit
Vots
%
UM9
406
46,4%
CIU
208
23,8%
NH
153
17,5%
PSC
101
11,5%
Blancs
7
0,8%
Nuls
11
 
Total
886
100%
 
Participació
66,7%
 
Guanyador per secció censal
Resultats per secció
Valors percentuals
Partits UM9 CIU NH PSC
Total 47,7 12,4 9,9 29,2
Ribes52,4 20,9 16,0 9,6
Secció 155,4 19,5 13,7 10,2
Secció 246,4 23,8 17,5 11,5
Secció 355,7 19,3 16,5 7,2
Les Roquetes43,8 5,2 4,7 45,7
Secció 440,2 3,9 7,3 47,6
Secció 539,8 5,0 2,9 51,2
Secció 646,1 5,5 3,7 44,7
Secció 748,7 6,4 4,8 39,7