? ? X X MUNICIPALS 1987

Eleccions municipals de 1987

Secció 6

Resultats
Partit
Vots
%
UM9
362
46,1%
PSC
351
44,7%
CIU
43
5,5%
NH
29
3,7%
Blancs
0
0,0%
Nuls
15
 
Total
800
100%
 
Participació
69,6%
 
Guanyador per secció censal
Resultats per secció
Valors percentuals
Partits UM9 PSC CIU NH
Total 47,7 29,2 12,4 9,9
Ribes52,4 9,6 20,9 16,0
Secció 155,4 10,2 19,5 13,7
Secció 246,4 11,5 23,8 17,5
Secció 355,7 7,2 19,3 16,5
Les Roquetes43,8 45,7 5,2 4,7
Secció 440,2 47,6 3,9 7,3
Secció 539,8 51,2 5,0 2,9
Secció 646,1 44,7 5,5 3,7
Secció 748,7 39,7 6,4 4,8