? ? X X MUNICIPALS 1995

Eleccions municipals de 1995

Secció 10

Resultats
Partit
Vots
%
PSC
340
46,9%
UM9
193
26,6%
PP
61
8,4%
CIU
57
7,9%
IC-V
51
7,0%
ERC
19
2,6%
Blancs
4
0,6%
Nuls
3
 
Total
728
100%
 
Participació
57,3%
 
Guanyadors per secció censal
Resultats per secció
Valors percentuals
Partits PSC UM9 PP CIU IC-V ERC
Total 35,3 37,8 7,5 8,9 5,7 3,9
Ribes17,5 47,5 9,3 14,0 4,0 6,7
Secció 116,4 49,2 9,8 13,8 3,6 6,2
Secció 220,0 32,5 13,3 20,0 3,5 9,4
Secció 317,4 54,9 5,1 12,1 3,3 6,1
Secció 816,3 42,5 13,5 16,1 6,0 4,6
Secció 918,4 51,3 6,7 10,4 3,2 8,8
Les Roquetes52,7 28,4 5,7 3,9 7,4 1,2
Secció 453,2 27,1 6,7 3,0 7,8 0,9
Secció 556,4 25,3 4,5 3,5 8,8 0,7
Secció 652,9 33,0 4,8 2,5 5,8 0,6
Secció 753,0 29,8 5,0 3,0 7,3 1,2
Secció 1046,9 26,6 8,4 7,9 7,0 2,6