? ? X X MUNICIPALS 1995

Eleccions municipals de 1995

Secció 5

Resultats
Partit
Vots
%
PSC
540
56,4%
UM9
242
25,3%
IC-V
84
8,8%
PP
43
4,5%
CIU
34
3,5%
ERC
7
0,7%
Blancs
8
0,8%
Nuls
18
 
Total
976
100%
 
Participació
61,5%
 
Guanyador per secció censal
Resultats per secció
Valors percentuals
Partits PSC UM9 IC-V PP CIU ERC
Total 35,3 37,8 5,7 7,5 8,9 3,9
Ribes17,5 47,5 4,0 9,3 14,0 6,7
Secció 116,4 49,2 3,6 9,8 13,8 6,2
Secció 220,0 32,5 3,5 13,3 20,0 9,4
Secció 317,4 54,9 3,3 5,1 12,1 6,1
Secció 816,3 42,5 6,0 13,5 16,1 4,6
Secció 918,4 51,3 3,2 6,7 10,4 8,8
Les Roquetes52,7 28,4 7,4 5,7 3,9 1,2
Secció 453,2 27,1 7,8 6,7 3,0 0,9
Secció 556,4 25,3 8,8 4,5 3,5 0,7
Secció 652,9 33,0 5,8 4,8 2,5 0,6
Secció 753,0 29,8 7,3 5,0 3,0 1,2
Secció 1046,9 26,6 7,0 8,4 7,9 2,6