? ? X X MUNICIPALS 2015

Eleccions municipals de 2015

Secció 12

Resultats
Partit
Vots
%
CiU-ViA
80
21,2%
UM9-CUP
77
20,4%
PSC
62
16,4%
PP
44
11,6%
ERC
43
11,4%
Fem Poble
34
9,0%
ICV-MES
32
8,5%
Blancs
6
1,6%
Nuls
2
 
Total
380
100%
 
Participació
44,4%
 
Guanyador per secció censal
Resultats per secció
Valors percentuals
Partits CiU-ViA UM9-CUP PSC PP ERC Fem Poble ICV-MES
Total 18,4 18,0 28,5 8,9 7,3 12,4 4,6
Ribes30,9 27,6 10,5 8,1 9,5 6,5 5,2
Secció 135,0 22,4 9,3 10,2 9,3 6,7 5,3
Secció 236,5 26,1 7,6 8,0 11,3 5,6 3,7
Secció 330,2 34,5 8,5 6,1 9,0 6,1 3,4
Secció 827,1 28,3 9,5 9,5 10,2 7,0 6,0
Secció 934,8 27,2 9,5 5,3 8,7 6,1 7,1
Secció 1221,2 20,4 16,4 11,6 11,4 9,0 8,5
Secció 1422,5 14,5 15,4 16,4 14,5 7,7 6,5
Secció 1627,4 29,5 15,2 7,3 7,3 6,1 5,6
Secció 1734,2 33,7 8,7 5,8 7,5 6,4 2,7
Les Roquetes5,2 8,0 47,4 9,8 5,1 18,6 4,0
Secció 42,9 5,8 49,6 6,8 4,7 25,8 3,2
Secció 54,7 9,0 48,5 10,6 5,5 15,9 4,3
Secció 63,1 8,5 55,2 11,0 3,7 15,9 1,6
Secció 75,2 8,3 51,6 8,9 4,2 16,1 3,4
Secció 105,4 4,4 50,7 9,4 3,3 20,3 4,6
Secció 111,9 7,3 58,2 5,8 2,4 20,0 2,8
Secció 136,7 8,9 43,0 12,4 6,1 16,3 4,0
Secció 1510,5 10,5 27,6 12,4 9,2 19,0 7,5