? ? X X MUNICIPALS 2015

Eleccions municipals de 2015

Secció 14

Resultats
Partit
Vots
%
CiU-ViA
73
22,5%
PP
53
16,4%
PSC
50
15,4%
UM9-CUP
47
14,5%
ERC
47
14,5%
Fem Poble
25
7,7%
ICV-MES
21
6,5%
Blancs
8
2,5%
Nuls
0
 
Total
324
100%
 
Participació
42,9%
 
Guanyador per secció censal
Resultats per secció
Valors percentuals
Partits CiU-ViA PP PSC UM9-CUP ERC Fem Poble ICV-MES
Total 18,4 8,9 28,5 18,0 7,3 12,4 4,6
Ribes30,9 8,1 10,5 27,6 9,5 6,5 5,2
Secció 135,0 10,2 9,3 22,4 9,3 6,7 5,3
Secció 236,5 8,0 7,6 26,1 11,3 5,6 3,7
Secció 330,2 6,1 8,5 34,5 9,0 6,1 3,4
Secció 827,1 9,5 9,5 28,3 10,2 7,0 6,0
Secció 934,8 5,3 9,5 27,2 8,7 6,1 7,1
Secció 1221,2 11,6 16,4 20,4 11,4 9,0 8,5
Secció 1422,5 16,4 15,4 14,5 14,5 7,7 6,5
Secció 1627,4 7,3 15,2 29,5 7,3 6,1 5,6
Secció 1734,2 5,8 8,7 33,7 7,5 6,4 2,7
Les Roquetes5,2 9,8 47,4 8,0 5,1 18,6 4,0
Secció 42,9 6,8 49,6 5,8 4,7 25,8 3,2
Secció 54,7 10,6 48,5 9,0 5,5 15,9 4,3
Secció 63,1 11,0 55,2 8,5 3,7 15,9 1,6
Secció 75,2 8,9 51,6 8,3 4,2 16,1 3,4
Secció 105,4 9,4 50,7 4,4 3,3 20,3 4,6
Secció 111,9 5,8 58,2 7,3 2,4 20,0 2,8
Secció 136,7 12,4 43,0 8,9 6,1 16,3 4,0
Secció 1510,5 12,4 27,6 10,5 9,2 19,0 7,5