? ? X X MUNICIPALS 2015

Eleccions municipals de 2015

Secció 9

Resultats
Partit
Vots
%
CiU-ViA
315
34,8%
UM9-CUP
246
27,2%
PSC
86
9,5%
ERC
79
8,7%
ICV-MES
64
7,1%
Fem Poble
55
6,1%
PP
48
5,3%
Blancs
13
1,4%
Nuls
5
 
Total
911
100%
 
Participació
55,8%
 
Guanyador per secció censal
Resultats per secció
Valors percentuals
Partits CiU-ViA UM9-CUP PSC ERC ICV-MES Fem Poble PP
Total 18,4 18,0 28,5 7,3 4,6 12,4 8,9
Ribes30,9 27,6 10,5 9,5 5,2 6,5 8,1
Secció 135,0 22,4 9,3 9,3 5,3 6,7 10,2
Secció 236,5 26,1 7,6 11,3 3,7 5,6 8,0
Secció 330,2 34,5 8,5 9,0 3,4 6,1 6,1
Secció 827,1 28,3 9,5 10,2 6,0 7,0 9,5
Secció 934,8 27,2 9,5 8,7 7,1 6,1 5,3
Secció 1221,2 20,4 16,4 11,4 8,5 9,0 11,6
Secció 1422,5 14,5 15,4 14,5 6,5 7,7 16,4
Secció 1627,4 29,5 15,2 7,3 5,6 6,1 7,3
Secció 1734,2 33,7 8,7 7,5 2,7 6,4 5,8
Les Roquetes5,2 8,0 47,4 5,1 4,0 18,6 9,8
Secció 42,9 5,8 49,6 4,7 3,2 25,8 6,8
Secció 54,7 9,0 48,5 5,5 4,3 15,9 10,6
Secció 63,1 8,5 55,2 3,7 1,6 15,9 11,0
Secció 75,2 8,3 51,6 4,2 3,4 16,1 8,9
Secció 105,4 4,4 50,7 3,3 4,6 20,3 9,4
Secció 111,9 7,3 58,2 2,4 2,8 20,0 5,8
Secció 136,7 8,9 43,0 6,1 4,0 16,3 12,4
Secció 1510,5 10,5 27,6 9,2 7,5 19,0 12,4