? ? X X MUNICIPALS 2015

Eleccions municipals de 2015

Ribes

Resultats
Partit
Vots
%
CiU-ViA
1.703
30,9%
UM9-CUP
1.520
27,6%
PSC
581
10,5%
ERC
521
9,5%
PP
445
8,1%
Fem Poble
360
6,5%
ICV-MES
288
5,2%
Blancs
93
1,7%
Nuls
35
 
Total
5.546
100%
 
Participació
53,3%
 
Guanyador per secció censal
Resultats per secció
Valors percentuals
Partits CiU-ViA UM9-CUP PSC ERC PP Fem Poble ICV-MES
Total 18,4 18,0 28,5 7,3 8,9 12,4 4,6
Ribes30,9 27,6 10,5 9,5 8,1 6,5 5,2
Secció 135,0 22,4 9,3 9,3 10,2 6,7 5,3
Secció 236,5 26,1 7,6 11,3 8,0 5,6 3,7
Secció 330,2 34,5 8,5 9,0 6,1 6,1 3,4
Secció 827,1 28,3 9,5 10,2 9,5 7,0 6,0
Secció 934,8 27,2 9,5 8,7 5,3 6,1 7,1
Secció 1221,2 20,4 16,4 11,4 11,6 9,0 8,5
Secció 1422,5 14,5 15,4 14,5 16,4 7,7 6,5
Secció 1627,4 29,5 15,2 7,3 7,3 6,1 5,6
Secció 1734,2 33,7 8,7 7,5 5,8 6,4 2,7
Les Roquetes5,2 8,0 47,4 5,1 9,8 18,6 4,0
Secció 42,9 5,8 49,6 4,7 6,8 25,8 3,2
Secció 54,7 9,0 48,5 5,5 10,6 15,9 4,3
Secció 63,1 8,5 55,2 3,7 11,0 15,9 1,6
Secció 75,2 8,3 51,6 4,2 8,9 16,1 3,4
Secció 105,4 4,4 50,7 3,3 9,4 20,3 4,6
Secció 111,9 7,3 58,2 2,4 5,8 20,0 2,8
Secció 136,7 8,9 43,0 6,1 12,4 16,3 4,0
Secció 1510,5 10,5 27,6 9,2 12,4 19,0 7,5