? ? X X REFERÈNDUM 2005

Referèndum sobre la Constitució Europea de 2005

Secció 10

Resultats
Partit
Vots
%
602
78,5%
No
124
16,2%
Blancs
41
5,3%
Nuls
4
 
Total
771
100%
 
Participació
36,1%
 
Guanyador per secció censal
Resultats per secció
Valors percentuals
Partits No
Total 68,4 26,2
Ribes59,6 34,3
Secció 159,9 33,3
Secció 258,3 33,6
Secció 354,7 40,7
Secció 865,7 28,2
Secció 957,1 37,0
Les Roquetes78,7 16,7
Secció 478,0 16,9
Secció 577,5 17,9
Secció 680,2 17,3
Secció 779,4 15,3
Secció 1078,5 16,2
Secció 1179,7 15,8