? ? X X PARLAMENT 1988

Eleccions al Parlament de Catalunya de 1988

Secció 1

Resultats
Partit
Vots
%
CIU
320
46,7%
PSC
127
18,5%
IC
89
13,0%
ERC
54
7,9%
AP
44
6,4%
CDS
37
5,4%
Altres
14
2,0%
Blancs
0
0,0%
Nuls
5
 
Total
690
100%
 
Participació
57,7%
 
Guanyador per secció censal
Resultats per secció
Valors percentuals
Partits CIU PSC IC ERC AP CDS Altres
Total 31,3 40,8 12,4 3,7 4,2 4,3 3,1
Ribes51,5 17,8 10,1 7,1 6,2 4,5 2,5
Secció 146,7 18,5 13,0 7,9 6,4 5,4 2,0
Secció 254,5 18,2 9,5 5,0 6,3 4,2 2,3
Secció 353,2 16,9 8,0 8,3 5,9 4,0 3,2
Les Roquetes13,3 61,3 14,4 0,7 2,4 4,2 3,6
Secció 414,1 62,4 11,5 1,0 3,6 4,8 2,4
Secció 515,4 59,7 13,6 0,7 2,0 3,2 5,3
Secció 612,3 62,8 15,8 0,5 1,4 4,3 2,7
Secció 711,1 60,4 16,9 0,5 2,7 4,4 4,0