? ? X X GENERALS 1979

Eleccions generals (Congrés) de 1979

Secció 2

Resultats
Partit
Vots
%
PSC
418
49,7%
PSUC
211
25,1%
UCD
98
11,7%
PTC
45
5,4%
CIU
33
3,9%
BEAN
5
0,6%
AP
2
0,2%
ERC
1
0,1%
Altres
28
3,3%
Blancs
0
0,0%
Nuls
24
 
Total
865
100%
 
Participació
72,5%
 
Resultats per secció
Valors percentuals
Partits PSC PSUC UCD PTC CIU BEAN AP ERC Altres
Total 39,0 18,4 19,7 2,1 5,1 7,0 0,8 1,5 1,5
Ribes22,7 6,1 32,9 0,7 9,4 15,3 1,5 2,7 2,7
Secció 122,2 6,0 33,1 0,9 8,6 16,6 1,5 2,7 2,7
Secció 425,5 6,4 31,5 0,0 13,9 7,2 1,6 2,8 2,8
Les Roquetes51,1 27,6 10,0 3,2 2,0 0,8 0,3 0,5 0,5
Secció 249,7 25,1 11,7 5,4 3,9 0,6 0,2 0,1 0,1
Secció 351,8 29,0 9,0 2,0 0,9 0,9 0,4 0,7 0,7