? ? X X GENERALS 1982

Eleccions generals (Congrés) de 1982

Secció 2

Resultats
Partit
Vots
%
PSC
1.016
75,7%
AP
98
7,3%
PSUC
90
6,7%
ERC
21
1,6%
CIU
20
1,5%
CDS
19
1,4%
UCD
13
1,0%
Altres
63
4,7%
Blancs
2
0,1%
Nuls
31
 
Total
1.373
100%
 
Participació
75,9%
 
Resultats per secció
Valors percentuals
Partits PSC AP PSUC ERC CIU CDS UCD Altres
Total 59,7 10,9 6,9 3,2 11,3 1,8 1,7 1,7
Ribes34,0 18,0 6,3 6,0 24,7 2,9 2,9 2,9
Secció 134,5 17,9 6,5 6,0 23,9 2,9 2,6 2,6
Secció 431,0 18,6 4,7 5,8 29,9 2,6 4,7 4,7
Les Roquetes78,0 5,9 7,3 1,2 1,8 1,1 0,8 0,8
Secció 275,7 7,3 6,7 1,6 1,5 1,4 1,0 1,0
Secció 379,9 4,7 7,7 0,9 2,1 0,8 0,7 0,7