? ? X X GENERALS 1989

Eleccions generals (Congrés) de 1989

Secció 1

Resultats
Partit
Vots
%
CIU
289
30,8%
PSC
269
28,6%
PP
112
11,9%
IC
87
9,3%
CDS
61
6,5%
ERC
41
4,4%
Altres
76
8,1%
Blancs
4
0,4%
Nuls
7
 
Total
946
100%
 
Participació
63,7%
 
Guanyador per secció censal
Resultats per secció
Valors percentuals
Partits CIU PSC PP IC CDS ERC Altres
Total 19,6 51,0 6,9 8,4 5,0 2,3 2,3
Ribes36,7 26,4 10,7 8,0 5,5 4,8 4,8
Secció 130,8 28,6 11,9 9,3 6,5 4,4 4,4
Secció 240,0 24,8 11,2 7,0 5,2 4,0 4,0
Secció 340,4 25,5 8,8 7,6 4,8 6,1 6,1
Les Roquetes6,0 70,6 3,9 8,7 4,6 0,3 0,3
Secció 48,1 67,8 5,4 7,8 5,2 0,8 0,8
Secció 57,1 73,0 3,3 6,9 3,3 0,0 0,0
Secció 64,6 71,2 3,3 10,4 4,3 0,1 0,1
Secció 74,0 70,5 3,2 9,7 5,6 0,4 0,4