? ? X X GENERALS 1989

Eleccions generals (Congrés) de 1989

Secció 2

Resultats
Partit
Vots
%
CIU
334
40,0%
PSC
207
24,8%
PP
93
11,2%
IC
58
7,0%
CDS
43
5,2%
ERC
33
4,0%
Altres
66
7,9%
Blancs
0
0,0%
Nuls
2
 
Total
836
100%
 
Participació
57,4%
 
Guanyador per secció censal
Resultats per secció
Valors percentuals
Partits CIU PSC PP IC CDS ERC Altres
Total 19,6 51,0 6,9 8,4 5,0 2,3 2,3
Ribes36,7 26,4 10,7 8,0 5,5 4,8 4,8
Secció 130,8 28,6 11,9 9,3 6,5 4,4 4,4
Secció 240,0 24,8 11,2 7,0 5,2 4,0 4,0
Secció 340,4 25,5 8,8 7,6 4,8 6,1 6,1
Les Roquetes6,0 70,6 3,9 8,7 4,6 0,3 0,3
Secció 48,1 67,8 5,4 7,8 5,2 0,8 0,8
Secció 57,1 73,0 3,3 6,9 3,3 0,0 0,0
Secció 64,6 71,2 3,3 10,4 4,3 0,1 0,1
Secció 74,0 70,5 3,2 9,7 5,6 0,4 0,4