? ? X X GENERALS 1989

Eleccions generals (Congrés) de 1989

Secció 3

Resultats
Partit
Vots
%
CIU
312
40,4%
PSC
197
25,5%
PP
68
8,8%
IC
59
7,6%
ERC
47
6,1%
CDS
37
4,8%
Altres
52
6,7%
Blancs
0
0,0%
Nuls
1
 
Total
773
100%
 
Participació
59,6%
 
Guanyador per secció censal
Resultats per secció
Valors percentuals
Partits CIU PSC PP IC ERC CDS Altres
Total 19,6 51,0 6,9 8,4 2,3 5,0 5,0
Ribes36,7 26,4 10,7 8,0 4,8 5,5 5,5
Secció 130,8 28,6 11,9 9,3 4,4 6,5 6,5
Secció 240,0 24,8 11,2 7,0 4,0 5,2 5,2
Secció 340,4 25,5 8,8 7,6 6,1 4,8 4,8
Les Roquetes6,0 70,6 3,9 8,7 0,3 4,6 4,6
Secció 48,1 67,8 5,4 7,8 0,8 5,2 5,2
Secció 57,1 73,0 3,3 6,9 0,0 3,3 3,3
Secció 64,6 71,2 3,3 10,4 0,1 4,3 4,3
Secció 74,0 70,5 3,2 9,7 0,4 5,6 5,6