? ? X X GENERALS 1993

Eleccions generals (Congrés) de 1993

Secció 1

Resultats
Partit
Vots
%
CIU
572
36,9%
PSC
405
26,1%
PP
304
19,6%
IC
120
7,7%
ERC
80
5,2%
Altres
51
3,3%
Blancs
19
1,2%
Nuls
14
 
Total
1.565
100%
 
Participació
71,6%
 
Guanyadors per secció censal
Resultats per secció
Valors percentuals
Partits CIU PSC PP IC ERC Altres
Total 24,5 45,7 14,8 8,1 2,9 3,4
Ribes38,2 25,3 18,6 8,2 5,1 3,8
Secció 136,9 26,1 19,6 7,7 5,2 3,3
Secció 240,3 22,6 19,5 7,9 5,6 3,8
Secció 337,8 27,2 15,9 9,4 4,5 4,5
Les Roquetes12,6 63,5 11,6 7,9 1,0 3,0
Secció 417,4 56,9 15,0 7,1 0,7 2,3
Secció 59,7 69,8 9,2 8,1 0,6 2,6
Secció 611,2 64,9 10,9 7,9 1,4 3,5
Secció 710,3 65,1 10,1 8,8 1,4 3,8