? ? X X GENERALS 1993

Eleccions generals (Congrés) de 1993

Secció 2

Resultats
Partit
Vots
%
CIU
471
40,3%
PSC
264
22,6%
PP
228
19,5%
IC
92
7,9%
ERC
66
5,6%
Altres
44
3,8%
Blancs
5
0,4%
Nuls
4
 
Total
1.174
100%
 
Participació
64,0%
 
Guanyadors per secció censal
Resultats per secció
Valors percentuals
Partits CIU PSC PP IC ERC Altres
Total 24,5 45,7 14,8 8,1 2,9 3,4
Ribes38,2 25,3 18,6 8,2 5,1 3,8
Secció 136,9 26,1 19,6 7,7 5,2 3,3
Secció 240,3 22,6 19,5 7,9 5,6 3,8
Secció 337,8 27,2 15,9 9,4 4,5 4,5
Les Roquetes12,6 63,5 11,6 7,9 1,0 3,0
Secció 417,4 56,9 15,0 7,1 0,7 2,3
Secció 59,7 69,8 9,2 8,1 0,6 2,6
Secció 611,2 64,9 10,9 7,9 1,4 3,5
Secció 710,3 65,1 10,1 8,8 1,4 3,8