? ? X X GENERALS 1993

Eleccions generals (Congrés) de 1993

Secció 3

Resultats
Partit
Vots
%
CIU
378
37,8%
PSC
272
27,2%
PP
159
15,9%
IC
94
9,4%
ERC
45
4,5%
Altres
45
4,5%
Blancs
7
0,7%
Nuls
7
 
Total
1.007
100%
 
Participació
68,4%
 
Guanyadors per secció censal
Resultats per secció
Valors percentuals
Partits CIU PSC PP IC ERC Altres
Total 24,5 45,7 14,8 8,1 2,9 3,4
Ribes38,2 25,3 18,6 8,2 5,1 3,8
Secció 136,9 26,1 19,6 7,7 5,2 3,3
Secció 240,3 22,6 19,5 7,9 5,6 3,8
Secció 337,8 27,2 15,9 9,4 4,5 4,5
Les Roquetes12,6 63,5 11,6 7,9 1,0 3,0
Secció 417,4 56,9 15,0 7,1 0,7 2,3
Secció 59,7 69,8 9,2 8,1 0,6 2,6
Secció 611,2 64,9 10,9 7,9 1,4 3,5
Secció 710,3 65,1 10,1 8,8 1,4 3,8