? ? X X GENERALS 1996

Eleccions generals (Congrés) de 1996

Secció 2

Resultats
Partit
Vots
%
CIU
247
37,6%
PSC
187
28,5%
PP
145
22,1%
ERC
38
5,8%
IC-V
35
5,3%
Altres
1
0,2%
Blancs
4
0,6%
Nuls
3
 
Total
660
100%
 
Participació
64,6%
 
Guanyador per secció censal
Resultats per secció
Valors percentuals
Partits CIU PSC PP ERC IC-V Altres
Total 23,2 47,7 17,0 3,5 7,8 0,5
Ribes34,9 33,1 19,4 5,5 6,3 0,4
Secció 134,9 30,5 20,9 6,2 6,6 0,8
Secció 237,6 28,5 22,1 5,8 5,3 0,2
Secció 334,5 37,2 15,7 6,0 5,8 0,4
Secció 833,3 34,4 21,1 4,2 6,1 0,2
Secció 935,4 32,3 17,8 5,4 7,8 0,7
Les Roquetes12,5 61,1 14,9 1,6 9,1 0,5
Secció 410,6 60,9 16,7 1,0 9,8 0,7
Secció 513,6 63,0 13,2 1,0 9,0 0,2
Secció 68,9 63,9 14,4 1,7 10,1 0,5
Secció 711,2 65,3 12,9 1,4 8,4 0,8
Secció 1018,0 50,4 18,4 3,1 8,9 0,6