? ? X X GENERALS 1996

Eleccions generals (Congrés) de 1996

Secció 3

Resultats
Partit
Vots
%
PSC
425
37,2%
CIU
394
34,5%
PP
179
15,7%
ERC
68
6,0%
IC-V
66
5,8%
Altres
4
0,4%
Blancs
5
0,4%
Nuls
5
 
Total
1.146
100%
 
Participació
72,7%
 
Guanyadors per secció censal
Resultats per secció
Valors percentuals
Partits PSC CIU PP ERC IC-V Altres
Total 47,7 23,2 17,0 3,5 7,8 0,5
Ribes33,1 34,9 19,4 5,5 6,3 0,4
Secció 130,5 34,9 20,9 6,2 6,6 0,8
Secció 228,5 37,6 22,1 5,8 5,3 0,2
Secció 337,2 34,5 15,7 6,0 5,8 0,4
Secció 834,4 33,3 21,1 4,2 6,1 0,2
Secció 932,3 35,4 17,8 5,4 7,8 0,7
Les Roquetes61,1 12,5 14,9 1,6 9,1 0,5
Secció 460,9 10,6 16,7 1,0 9,8 0,7
Secció 563,0 13,6 13,2 1,0 9,0 0,2
Secció 663,9 8,9 14,4 1,7 10,1 0,5
Secció 765,3 11,2 12,9 1,4 8,4 0,8
Secció 1050,4 18,0 18,4 3,1 8,9 0,6