? ? X X GENERALS 1996

Eleccions generals (Congrés) de 1996

Secció 9

Resultats
Partit
Vots
%
CIU
294
35,4%
PSC
268
32,3%
PP
148
17,8%
IC-V
65
7,8%
ERC
45
5,4%
Altres
6
0,7%
Blancs
4
0,5%
Nuls
3
 
Total
833
100%
 
Participació
69,8%
 
Guanyador per secció censal
Resultats per secció
Valors percentuals
Partits CIU PSC PP IC-V ERC Altres
Total 23,2 47,7 17,0 7,8 3,5 0,5
Ribes34,9 33,1 19,4 6,3 5,5 0,4
Secció 134,9 30,5 20,9 6,6 6,2 0,8
Secció 237,6 28,5 22,1 5,3 5,8 0,2
Secció 334,5 37,2 15,7 5,8 6,0 0,4
Secció 833,3 34,4 21,1 6,1 4,2 0,2
Secció 935,4 32,3 17,8 7,8 5,4 0,7
Les Roquetes12,5 61,1 14,9 9,1 1,6 0,5
Secció 410,6 60,9 16,7 9,8 1,0 0,7
Secció 513,6 63,0 13,2 9,0 1,0 0,2
Secció 68,9 63,9 14,4 10,1 1,7 0,5
Secció 711,2 65,3 12,9 8,4 1,4 0,8
Secció 1018,0 50,4 18,4 8,9 3,1 0,6