? ? X X GENERALS 1996

Eleccions generals (Congrés) de 1996

Ribes

Resultats
Partit
Vots
%
CIU
1.709
34,9%
PSC
1.621
33,1%
PP
950
19,4%
IC-V
310
6,3%
ERC
268
5,5%
Altres
21
0,4%
Blancs
22
0,4%
Nuls
22
 
Total
4.923
100%
 
Participació
71,7%
 
Guanyador per secció censal
Resultats per secció
Valors percentuals
Partits CIU PSC PP IC-V ERC Altres
Total 23,2 47,7 17,0 7,8 3,5 0,5
Ribes34,9 33,1 19,4 6,3 5,5 0,4
Secció 134,9 30,5 20,9 6,6 6,2 0,8
Secció 237,6 28,5 22,1 5,3 5,8 0,2
Secció 334,5 37,2 15,7 5,8 6,0 0,4
Secció 833,3 34,4 21,1 6,1 4,2 0,2
Secció 935,4 32,3 17,8 7,8 5,4 0,7
Les Roquetes12,5 61,1 14,9 9,1 1,6 0,5
Secció 410,6 60,9 16,7 9,8 1,0 0,7
Secció 513,6 63,0 13,2 9,0 1,0 0,2
Secció 68,9 63,9 14,4 10,1 1,7 0,5
Secció 711,2 65,3 12,9 8,4 1,4 0,8
Secció 1018,0 50,4 18,4 8,9 3,1 0,6