? ? X X EUROPEES 1987

Eleccions al Parlament Europeu de 1987

Secció 1

Resultats
Partit
Vots
%
CIU
190
25,1%
PSC
172
22,7%
AP
100
13,2%
PSUC
58
7,7%
CDS
46
6,1%
Batasuna
43
5,7%
ERC
38
5,0%
Altres
96
12,7%
Blancs
15
2,0%
Nuls
4
 
Total
762
100%
 
Participació
66,7%
 
Guanyadors per secció censal
Resultats per secció
Valors percentuals
Partits CIU PSC AP PSUC CDS Batasuna ERC Altres
Total 16,8 45,7 7,8 11,1 3,8 2,7 2,7 2,7
Ribes30,7 22,5 12,4 7,2 4,6 5,2 5,4 5,4
Secció 125,1 22,7 13,2 7,7 6,1 5,7 5,0 5,0
Secció 234,5 22,6 13,0 5,8 4,5 3,7 5,0 5,0
Secció 331,9 22,2 11,1 8,2 3,5 6,4 6,2 6,2
Les Roquetes5,3 65,1 3,9 14,4 3,1 0,7 0,4 0,4
Secció 45,9 67,9 4,9 7,9 4,5 1,1 0,9 0,9
Secció 55,5 69,5 4,0 11,9 1,8 0,7 0,3 0,3
Secció 64,8 63,7 3,7 15,8 2,8 0,3 0,3 0,3
Secció 75,1 59,5 2,9 22,0 3,2 0,7 0,0 0,0