? ? X X EUROPEES 1987

Eleccions al Parlament Europeu de 1987

Secció 2

Resultats
Partit
Vots
%
CIU
296
34,5%
PSC
194
22,6%
AP
112
13,0%
PSUC
50
5,8%
ERC
43
5,0%
CDS
39
4,5%
Batasuna
32
3,7%
Altres
88
10,2%
Blancs
5
0,6%
Nuls
11
 
Total
870
100%
 
Participació
65,5%
 
Guanyadors per secció censal
Resultats per secció
Valors percentuals
Partits CIU PSC AP PSUC ERC CDS Batasuna Altres
Total 16,8 45,7 7,8 11,1 2,7 3,8 2,7 2,7
Ribes30,7 22,5 12,4 7,2 5,4 4,6 5,2 5,2
Secció 125,1 22,7 13,2 7,7 5,0 6,1 5,7 5,7
Secció 234,5 22,6 13,0 5,8 5,0 4,5 3,7 3,7
Secció 331,9 22,2 11,1 8,2 6,2 3,5 6,4 6,4
Les Roquetes5,3 65,1 3,9 14,4 0,4 3,1 0,7 0,7
Secció 45,9 67,9 4,9 7,9 0,9 4,5 1,1 1,1
Secció 55,5 69,5 4,0 11,9 0,3 1,8 0,7 0,7
Secció 64,8 63,7 3,7 15,8 0,3 2,8 0,3 0,3
Secció 75,1 59,5 2,9 22,0 0,0 3,2 0,7 0,7