? ? X X ALCALDE 1987

Elecció d'alcalde del 30 de juny de 1987

Resultats
Candidat
Volta 1
Francesc Xavier Garriga i Cuadras
9
Jaume Fort i Costa
5
Joan Giralt i Vidal
2
En blanc
1
Notes
Sistema d'elecció

Elecció indirecta efectuada pel ple de l'Ajuntament, a una sola volta. Per a ser escollit alcalde, cal obtenir la majoria absoluta dels vots. En cas que cap candidat obtingui la majoria, és proclamat alcalde el candidat de la llista més votada a les eleccions. En cas d'empat a nombre de vots, l'elecció es resol per sorteig davant la Junta Electoral.