? ? X X ALCALDE 1995

Elecció d'alcalde del 17 de juny de 1995

Resultats
Candidat
Volta 1
Francesc Xavier Garriga i Cuadras
7
Josep Antoni Blanco Abad
7
Josep-Lluís Arnal Aviñó
1
En blanc
2
Notes
Sistema d'elecció

Elecció indirecta efectuada pel ple de l'Ajuntament, a una sola volta. Per a ser escollit alcalde, cal obtenir la majoria absoluta dels vots. En cas que cap candidat obtingui la majoria, és proclamat alcalde el candidat de la llista més votada a les eleccions. En cas d'empat a nombre de vots, l'elecció es resol per sorteig davant la Junta Electoral.