? ? X X ALCALDE 2007

Elecció d'alcalde del 16 de juny de 2007

Resultats
Candidat
Volta 1
Josep Antoni Blanco Abad
9
Anna Gabaldà i Felipe
4
Felipe Alberto Alayeto
2
Bàrbara Eleonora Scuderi Bedny
1
Carme Farràs i Amigó
1
En blanc
4
Notes
Sistema d'elecció

Elecció indirecta efectuada pel ple de l'Ajuntament, a una sola volta. Per a ser escollit alcalde, cal obtenir la majoria absoluta dels vots. En cas que cap candidat obtingui la majoria, és proclamat alcalde el candidat de la llista més votada a les eleccions. En cas d'empat a nombre de vots, l'elecció es resol per sorteig davant la Junta Electoral.