? ? X X ALCALDE 2011

Elecció d'alcalde de l'11 de juny de 2011

Resultats
Candidat
Volta 1
Josep Antoni Blanco Abad
7
Lluís Giralt i Vidal
5
Anna Gabaldà i Felipe
5
Javier Rodríguez Méndez
3
Bàrbara Eleonora Scuderi Bedny
1
Notes
Sistema d'elecció

Elecció indirecta efectuada pel ple de l'Ajuntament, a una sola volta. Per a ser escollit alcalde, cal obtenir la majoria absoluta dels vots. En cas que cap candidat obtingui la majoria, és proclamat alcalde el candidat de la llista més votada a les eleccions. En cas d'empat a nombre de vots, l'elecció es resol per sorteig davant la Junta Electoral.