Sep 272014
 

Segons ha explicat l’alcalde en el Ple, Lucas, que també ha deixat el seu partit (Unió Democràtica de Catalunya) i que inicialment havia presentat la seva renúncia com a regidora, tot i després desdir-se’n, va ser instada per l’alcaldia a presentar la seva dimissió. En no produir-se aquesta, finalment ha estat destituïda de tots els càrrecs com a membre del govern i ha passat a formar part del Consistori com a regidora no adscrita. Un procés de selecció de personal per cobrir una plaça d’arquitecte tècnic a l’ajuntament, on s’hi havia presentat el marit de la regidora i que es va suspendre per decret en saber-se la situació que s’havia donat, ha estat el detonant de la sortida de la regidora.