Corpus

Tot i que la festivitat de Corpus és dijous, d’uns anys ençà s’ha traslladat al diumenge. A Ribes, per Corpus, hi ha processó. El seguici és obert pels escolans que porten la creu. Els fidels es concentren en dues fileres tancades pel tàlem, sota el qual el rector cobert amb els ornaments corresponents porta la custòdia. Un escolà l’acompanya amb l’encens. Durant el trajecte, hi ha repics de campanes.

Es troben a faltar les catifes de flors que no fa gaires anys guarnien els carrers i que van viure una represa de mans de l’Acir fins l’any 2000. Actualment els guarniments de corpus es concentren a l’Hospital del Redós. També es troba a faltar que els gegants acompanyin la processó, com havia passat en altre temps, així com la música de banda.