Plaça Marcer

Urbanitzada per primera vegada a la darreria del segle XIX i denominada inicialment “Plaça de la Constitució”, l’actual plaça Marcer era coneguda popularment amb el nom de “Plaça dels Arbres” a causa dels immensos plàtans que la cerclaven. Al seu voltant hi ha cases d’Americanos de força interès, la rectoria, el centre Parroquial, una mostra del modernisme local: “can Punxes” i altres edificis d’èpoques posteriors. Va rebre la denominació “Plaça Marcer” en honor de Francisco Marcer i Oliver, mecenes de l’Església Parroquial. En l’enjardinament dels anys 20 es va construir un brollador d’inspiració classicitzant popularment conegut com a “Lago de la plaça”. Va ser enrajolada als anys 70 coincidint amb la tala dels plàtans que l’havien popularitzada. En l’espai central tenen lloc moltes de les activitats culturals i festives del poble.

[geo_mashup_map]