Web dels XuliusÍndexPlafó anterior
Coneguem el nostre terme i les masies. Excursions per Ribes i pel masssís del Garraf.  Els Xulius,  1998

Itinerari 3

Itinerari de masies: can Mestre, can Quadres de la Timba, ca l’Escolà, la Carretera, les Casetes, corral d’en Pujol, can Miret de les Torres, can Burguera, mas d’en Bosc, can Peret Coll, el Racó.
Horari: unes 2,30 hores.

Sortim de la plaça de l'Església seguint el carrer d'Eduard Maristany fins a la carretera de Sitges.
Anirem en direcció a Sitges. Passada la cruïlla amb la carretera del Carç seguirem pel passeig que va paral·lel a la carretera de Sitges. Després de la benzinera, trobem l'entrada a la urbanització de can Macià, nom d'una antiga masia important de Ribes que van enrunar per fer la urbanització.
Seguim per la carretera de Sitges. Passat un pont amb un revolt, agafem un camí o pista a l'esquerra amb una forta pujada i un gran revolt posterior cap a la dreta.
En el mateix revolt a l'esquerra podrem veure la masia de can Mestre. Al capdamunt de la pujada trobem la masia de can Quadres. A la dreta, al final del carreró, trobem la masia dels masovers i tocant el camí, amb un portal molt gran i un gran pati, la masia que també es diu can Quadres de la Timba.
El camí és una recta molt llarga. Al final trobem dos camins. Seguim el de l'esquerra entremig de parets. Quan sortim d'entre les parets, podem veure al davant nostre la masia de ca l'Escolà. Nosaltres seguim el camí de la dreta tot baixant.
Creuem la riera de Jafre seguint el camí tot pujant, que ens portarà davant la masia de la Carretera. El camí recte ens portaria a la casa, nosaltres seguirem la pista de la dreta tot pujant.
A l’acabament de la pujada, el camí baixa entremig de parets amb uns quants tombs, quan el camí planeja, trobem un creuament de camins.
Agafem el camí de la dreta. Tot baixant arribem al torrent, on podrem contemplar unes oliveres antiquíssimes. Creuem el torrent seguint el camí amb algunes pedres, tot pujant pel mig de dues timbes molt altes i bastant tapades d'esbarzers. Passem tocant les parets del costat d'una masia. Sortim al davant de la masia de les Casetes, antic camí ral que anava de Sitges a Vilafranca.
Si seguim el camí de davant la masia tot pujant, podrem veure la masia del corral d'en Pujol i seguint el mateix camí creuant la carretera, aniríem a la masia del corral d'en Roig, que actualment es troba dintre la urbanització de Vallpineda.
Tornem a la masia de les Casetes seguint la pista de la dreta en direcció a les Torres. Passem per sota el pont de l’autopista. Pel camí trobarem la masia de can Miret de les Torres, que és un casal modernista presidit per un gran rellotge solar, fet de rajoles de vidres i altres elements decoratius, propis de finals de segle.
Arribem a les Torres. És un veïnat de cases agrupades a uns 2 km al sud-est del cap del municipi, a 45 metres d'altitud. Es conserven algunes masies de factura medieval, per exemple, can Barones. Justament,  en la  restauració d´aquesta masia va sorgir una finestra gòtica doble sense columneta. S'han d'esmentar, també,  les cases de can Jaques i can Virella. Es diu que davant de can Jaques, hi havia una torre ara inexistent.
Creuament de carrers. Agafem el de la dreta i seguidament el de l'esquerra tot baixant. La primera casa del carrer té el nom de can Portacreus.
Al final del carrer a la dreta, trobarem una gran masia, can Roig de les Torres, amb façana a ponent. És una masia antiga, modificada en diferents èpoques abans del S. XVII, en què adopta l'actual forma de tipus basilical. Una finestra dels baixos té una llinda artísticament treballada que està datada de 1791. Al seu interior es conserven dues premses de barra de l'any 1800 i una de premsa lliure de 1818.
Tornem al creuament de carrers, seguint la pista asfaltada. A la dreta podrem veure una era enrajolada. Deixem dos carrers a l’esquerra i sortim a la carretera de Ribes a Sitges. La creuem per seguir un camí, que passa entremig de dos marges.
Deixem el camí per seguir el de la dreta, que passa pel darrera de la masia de can Burguera. Creuament de camins. Seguim el de la dreta, creuant la gran plana, amb vinyes als dos costats del camí. Al final de la plana, girem a l’esquerra i ens arriem fins al fons de la riera. La creuem amb la masia del mas d’en Bosc a l’esquerra.
Seguim el camí ample de la dreta paral·lel a la riera de Ribes. Creuem per sota el pont de l’autopista. Seguim pel camí que segueix la riera, la creuem on s'ajunten les rieres de Jafre i Vilafranca. Seguim el camí que passa per sota les pistes de terra, paral·lel a la riera. Passem per sota un pont i tornem a creuar la riera. A la nostra esquerra tenim la masia de can Peret Coll. Seguim el camí i arribem a un carrer asfaltat. A l'esquerra tenim la masia de can Mestre del Racó. És una vaqueria. Sortim a la carretera que ens portarà al lloc de sortida.
 
 
 
 

dibuix de Josep M. Cuadras
Masia de can Miret de les Torres


 Coneguem el nostre terme i les masies. Excursions per Ribes i pel massís del Garraf.  Els Xulius,  1998
Web dels XuliusÍndexPlafó anteriorCapçalera