Els goigs, entre la devoció i la festa.  Els Xulius,  1998 


 Introducció  

  
Dibuix a la ploma de la imatge del Sant Pere de l´església vella de Sant Pere de Ribes, obra de Pere Carbonell per als goigs del sant . 
 
  Els goigs, entre la devoció i la festa.  Els Xulius,  1998