Les colònies i els casals d’estius

Els llargs períodes de les vacances escolars i el creixent rebuig social al treball infantil (antigament, la mainada col·laborava en les tasques del camp o ajudava els seus pares), van portar a partir dels anys 50 i 60 del segle XX al naixement de les activitats per a la mainada. L’escoltisme va ser un dels primers referents en aquest camp així com l’organització de colònies d’estiu per part de la Parròquia. L’activitat però es generalitza als anys 70 amb les colònies d’estiu dels Xulius (inicialment Centre Parroquial) i, més tard, el Ger. Posteriorment, ja als anys 90, la plena incorporació de la dona al món laboral va fer encara més gran aquesta necessitat i es van generalitzar els casals d’estiu (els primers van ser organitzats pel Ger; més tard s’hi afegiren els Xulius i finalment s’hi incorporaren les associacions de pares i l’Ajuntament).

Leave a Reply