L’estiueig

Tradicionalment, l’estiu és temps d’animació quan es fa fosc. Les famílies que viuen en zones on hi ha pocs blocs de pisos, sovint treuen les cadires a la fresca i és força habitual anar a passejar havent sopat, tot i que la televisó tendeix a delmar aquests costums.

No fa gaire, durant les nits d’estiu la plaça era un formiguer. Paradoxalment, a mesura que viu més gent al poble l’animació nocturna estival es va reduint. Per compensar-ho, els establiments de la plaça organitzen balls.

Avui dia, la majoria d’urbanitzacions de Ribes concentren població que les té com el seu lloc de residència habitual. No fa gaires anys, solien acollir segones residències. Potser per això, totes concentren les seves festes majors a l’estiu. Així, de les urbanitzacions ribetanes la primera que fa festa és Vallpineda, prop de les Torres, a la primeria d’agost. Rocamar, a tocar de can Panxampla, i Pineda Park, prop de ca l’Almirall, fan la seva festa al voltant de Santa Maria, és a dir, durant la setmana del 15 d’agost. Per la seva banda, Valles Altos o Can Lloses la celebra durant tot el mes. També hi ha l’única festa de barri del nostre poble, la del Palou, que té lloc pels volts de Santa Maria.