Els festivals de Nadal

Diverses són les activitats infantils que es porten a terme al poble durant l’any, entre les quals es compten les esportives i les d’esplai per a la mainada. Pels volts de Nadal s’organitzen festivals en què aquestes activitats tenen el seu lloc d’expressió. També organitzen festivals les escoles del municipi.