Els jocs d’atzar de Nadal

Durant l’època nadalenca, els jocs d’atzar tenen molta tirada. En un poble on aquests jocs tenen tant d’arrelament que, segons la tradició popular, fins i tot donen nom a una muntanya (“Els Jugadors”), el període de permisivitat de Nadal ha donat origen a diverses activitats. Les més rellevants avui dia són la participació massiva i amb implicació de les entitats a la Lotería Nacional del 22 de desembre i de l’altra l’activitat del Quinto, que porta a terme l’entitat Ger durant els dies de Nadal.

Leave a Reply