Sant Blai

El dia 3 de febrer se celebra Sant Blai. A Ribes és costum de portar a beneir fruites i caramels a l’església, en les misses que hi ha durant el dia.