Habitatge

El municipi disposava, a novembre de 2012, d’11.683 habitatges unifamiliars, és a dir, un per a cada tres habitants: un parc que hauria de ser suficient per atendre la demanda i, no obstant això, no és així.

Leave a Reply