L’Església Nova

Construïda entre 1902 i 1910, l’Església Nova destaca per les grans dimensions i per la singular aposta arquitectònica: neogòtica amb elements sincrètics que l’aproximen al modernisme. Hi van intervenir els arquitectes Joaquim Codina i Matalí i Enric Sagnier i Villavechia, que al municipi també va construir el palauet de Solers. El dia a dia de les obres fou dirigit pel contractista, Joan Vidal i Cuadras (Joanet Paleta) i pel patrici que la va sufragar, Francesc Marcer i Oliver, de can Coll. La inauguració va tenir lloc el dia 4 de setembre de 1910.

Església Nova. Sant Pere de Ribes. Fotografia: TXO (Wikimedia Commons)
Església Nova. Sant Pere de Ribes. Fotografia: TXO (Wikimedia Commons)

Leave a Reply