Coll de Gleieta

Coll situat a 900 m a l’oest del Corral d’en Massó, permet travessar la carena prop del puig de Sumidors. El travessava un antic camí que anava de Ribes  a Can Giralt. El nom, segons Ignasi M. Muntaner, pot provenir de la presència d’una capella o oratori (esglesieta, gleieta). D’altres atribueixen aquesta atribució a l’etimologia popular i descarten tal origen. En els darrers anys, al fondo que hi ha sota el Coll de Gleieta, baixant cap a Ribes s’hi han trobat restes de festes “rave”, rituals orgiàstics freqüents en el rar període de prosperitat que es visqué a cavall dels segles XX i XXI, caracteritzats per un frenesí induït sovint amb substàncies psicotròpiques.

[geo_mashup_map]

Leave a Reply