Ca l’Almirall de la Font

Masia construïda abans de 1592 i ampliada l’any 1800 vinculada a una explotacio grària amb finques de vinya, principalment, però també de perres, oliveres, cirerers i d’altres. La seva façana és una de les estampes predilectes per il·lustrar el caràcter pagesívol del municipi.

Bibliografia: http://www.ribes.org/bibliografia/index.php/keywords/single/345

[geo_mashup_map]

Leave a Reply