Font d’Obra

Cavitats artificials d’interès orogràfic també denominades coves de “Forn d’obra”, “Coves dels Xampinyons” o “Coves d’en Ralet”. Es troben entre les pintoresques timbes de Sant Pau, just al lloc on el denominat fondal de Can Sidro o torrent de Sant Pau desguaça a la riera de Ribes. Són antigues mines que han tingut diversos usos i que conflueixen en un torrent de geologia abrupta i fascinant. Avui dia, es troben en un considerable estat de deteriorament. Si no fos la pena que fa tot plegat, segur que més d’una secta tel·lúrica trobaria que és un lloc idoni per copsar els misteris més fascinants.

[geo_mashup_map]

Leave a Reply