El nom del poble

Segons els entesos, el nom de Ribes no vol dir altra cosa que timbes o barrancs i, certament, el pas de diverses rieres i torrents pel municipi fan que s´hi puguin trobar moltes ribes abruptes. Per exemple les que volten el castell de Ribes que podeu veure a la fotografia.  

El topònim Ribes és antiquíssim i les referències documentals es remunten a l’any 990 quan el bisbe de Barcelona atorgà carta de franqueses als habitants del “commorantibus castrum nuncupatum Bello loco qui vocitatur Ribas”.

Pel que fa al patronímic Sant Pere, també està documentat d’antic, al segle XII, i s’utilitzava per fer referència a la parròquia, dedicada a aquest sant des de temps immemorials. 

Tradicionalment, els ribetans utilitzen el topònim Ribes i reserven el nom oficial, Sant Pere de Ribes, per a usos sumptuosos o legals. Cal dir que el nom de Sant Pere de Ribes és també el nom oficial del conjunt del municipi, integrat pels nuclis de Sant Pere de Ribes i de les Roquetes, a part dels nuclis menors i les urbanitzacions.

El topònim va ser castellanitzat per primera vegada a mitjan segle XIX, però va ser durant el franquisme quan es va generalitzar més l’ús de “San Pedro de Ribas”.  Ja a les acaballes de la dictadura, va recuperar la forma catalana. Prèviament, entre 1937 i 1938 fou denominat amb l’efímera forma “Ribes del Penedès”.

Pel que fa al topònim de les Roquetes, també es troba documentat d’antic. Com Ribes és un topònim condicionat per aspectes orogràfics i no és únic a la costa catalana. Cal assenyalar que l’article forma part del topònim i doncs és propi parlar de les Roquetes i no de Roquetes. En els darrers anys, des de diversos col·lectius del nucli, s’ha promogut la denominació “Les Roquetes del Garraf”.

El castell de Ribes està situat sobre una timba (Foto: Postals i fotos antigues de Catalunya / Facebook)
El castell de Ribes està situat sobre una timba (Foto: Postals i fotos antigues de Catalunya / Facebook)

Leave a Reply