Història

A Sant Pere de Ribes hi ha presència humana constatable des del paleolític mitjà. En l’època d´íbers
i romans també s’hi van establir habitatges (vil·les romanes sobretot). En l’època medieval s’atorga la carta de població del castell de Ribes (990).

El terme va estar format per caserius i masies escampades, sense cap nucli preeminent fins al s. XIX  Entre 1663 i 16774 a Sota-ribes, a tocar del castell, l’antiga capella romànica del castell va convertir-se en l’església vella, d’estil barroc.Hi va haver una expansió del conreu de la vinya entre els s. XV i XVIII. Al s. XIX s´arriba als 2.000 habitants. Hi ha emigració de part de la població a Amèrica.

L’any 1893 es construeix l’Ajuntament. El tombant de segle és una època de gran efervescència social i econòmica. Es construeix l’església Nova (1910), l’aigua corrent (1906) i l’hospital del Redós (1904). Als anys 50 es diversifica l’economia i hi ha una indústria incipient. És l’època del naixement del nucli de les Roquetes, actualment amb la meitat de la població del municipi (anys 60). Hi ha, també una expansió de les urbanitzacions, l’aparició del sector terciari i els primers establiments dedicats a l´hosteleria. Consolidació de la 2a residència (anys 70). Es construeix l´Hospital Residència Sant Camil (1974) i s’obre el Gran Casino de Barcelona (1978). Continua l´orientació cap al sector terciari.

Leave a Reply